Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Ühisgümnaasium ja MTÜ Kogemise Rada on loomas Lille tn koolimaja sisehoovi liikumisala

 

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projektijuht Kertu Liebert ja MTÜ Kogemise Rada juhatuse liige ja vanematekogu esindaja Annika Kallasmaa koostasid ühiselt liikumisala projekti Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse "Tervist ja heaolu toetavate tegevuste" projektide taotlusvooru. Projekti kogumaksumus on ligi 4500 eurot. Projekt kiideti heaks ja eraldati maksimumsumma - 1000€. Projekti kaasfinantseerijaks on MTÜ Kogemise Rada, mis arendab koostööd haridust edendavate organisatsioonide ja üksikisikutega, et luua Põltsamaa kogukonnale mitmekülgseid valikuvõimalusi elamuste ja kogemuste saamiseks, õpi- ja sotsiaalsete oskuste omandamiseks ning parendada hariduselu ja arendada loovhariduse võimalusi.

Koostööprojektiga on liitunud Põltsamaa NNKÜ-NMKÜ (Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing), kes on eelnevatel aastatel korraldanud heategevuslaada, kus kõik head Põltsamaa inimesed, ostlejad ja annetajad on panustanud heategevuseks.

Põltsamaa ÜG-i esindajatest ja Vanematekogu liikmetest moodustati 2017. aasta novembris hariduslinnaku turvalisuse ja vahetundide korralduse töörühm, mille ülesanne on leida erinevaid võimalusi õpilastele aktiivselt tegutsemiseks ja liikumiseks. Töörühma liikmed peavad vajalikuks, et õpilased oleksid rohkem õues ja aktiivselt liiguksid, suhtleksid ja mängiksid sõpradega. Hetkel puuduvad kooli siseõues kaasaegsed ja mitmekesised võimalused lastele aktiivseks liikumiseks. 

Seega on töörühm jõudnud niikaugele, et septembris-oktoobris 2018 rajatakse Põltsamaa ÜG-i Lille tn koolimaja õuealale turvaline madal liikumisrada ja joonistatakse kõnniteele maha õueala mängud. Liikumisala on mõeldud õpilastele kasutamiseks vahetundides, kehalise kasvatuse tundides ja vabal ajal ning avalikuks kasutamiseks kõikidele linna lastele ja linna külastavatele lastele. Õueala on avatud peredele vaba aja veetmiseks.

Selleks, et projekt saaks ellu viidud täies mahus ning lastele luua kaasaegsed võimalused aktiivseks liikumiseks ja toetada nende mitmekülgset arengut, kutsume kohalikke ettevõtteid, lapsevanemaid ja kõiki häid inimesi koostööle ning panustama kogukonnale uute võimaluste loomisesse.

Projekti toetamiseks on võimalik teha annetus, iga toetussumma on oluline!  

MTÜ Kogemise Rada EE662200001120094186 Swedbank (ülekande selgitus: liikumisrada).  Kontaktisik: Annika Kallasmaa tel 53312374.

Rohkem infot projekti ja toetamise kohta kooli projektijuhilt: Kertu Liebert tel 59191445.

 

Madal seiklusrada. Pilt on näidis! (3PARK OÜ FB-lehelt)