Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa staadioni detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab vastavalt planeerimisseaduse § 87 lg 6 ja § 88 lg 3 planeeringu vastuvõtmisest, avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.  
 
Põltsamaa Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 1-3/2019/35 võeti vastu Põltsamaa staadioni detailplaneering ja suunati avalikule väljapanekule. 
 
Planeering algatati 15.03.2016 Põltsamaa Linnavolikogu poolt ja huviga. Planeeringuala paikneb Põltsamaa linnas, kinnistu Veski tn 5 maa-alal ja Kuuse- ning Metsa tänava, Uue-Põltsamaa mõisa pargi ja Pajusi maanteega piirneval jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal. Planeeringuala suurus on orienteeruvalt 9,8 hektarit. Planeeringu eesmärgiks on Põltsamaale kergejõustiku- ja jalgpalliväljaku ning staadionihoone rajamine. Planeeringuga määratakse Veski tn 5 kinnistule täiendav ehitusõigus, juurdepääsuteed, haljastus- ja parkimispõhimõtted. Planeeringuga  muudetakse 19.10.1998 Põltsamaa Linnavolikogu määrusega nr 41 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneeringut seoses staadioni aluse maa juhtotstarbe muutmisega ühiskondlikult kasutatavate ehitiste maaks. Planeeringu koostaja on OÜ Ruumi Grupp planeerija Laura Andla. 
 
Planeeringuga saab tutvuda väljapaneku perioodil (20.06- 5.08.2019): 
  • Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9, Põltsamaa linn, II- korrus, tuba nr 207 tööpäevadel kella 9-st kuni 15-ni.
  • Põltsamaa raamatukogu lugemissaalis, Veski tn 3, Põltsamaa linn, raamatukogu lahtioleku aegedel.
  • Põltsamaa valla veebilehe lingil: https://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud
Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada tähtajaks, 7. augustiks 2019 (k.a.) paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusele või elektroonselt e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee
 
Planeeringu avalik arutelu toimub 14. augustil 2019, algusega kell 17.00 Põltsamaa Vallavalitsuse Viljandi mnt 3 nõupidamiste saalis. 
 
Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annuse käest tel: 776 8567; e-mail: anti.annus@poltsamaa.ee.