Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa staadioni detailplaneeringu avalikust väljapanekust ja arutelust

Põltsamaa staadioni planeering võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 1-3/2019/35 ja suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus 20. juunist 5. augustini, kui planeeringuga oli võimalik tutvuda Põltsamaa raamatukogu lugemissaalis, Põltsamaa vallavalitsuses ja Põltsamaa valla veebilehel. Tähtajaks, 7. augustiks esitati planeeringu kohta kaks ettepanekut Terviseametilt ning Sandra Alusalult. 
 
Terviseamet soovis, et staadioni projekteerimisel arvestataks välisvalgustusest tekkiva valgusreostuse ohuga piirkonna elamutele ja seda tuleb vältida. Sandra Alusalu soovis, et ümber staadioniala planeeritaks treening- ja võistlusrada rulluisutajatele, -suusatajatele. 
 
Planeeringu avalik arutelu toimus 14. augustil Põltsamaa vallavalitsuse Viljandi mnt 3 saalis, kus tutvustati avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekuid ja arutati nende lahendusi. Täiendavaid ettepanekuid arutelul ei tehtud.
 
Terviseameti ettepanek võetakse arvesse ja planeeringu seletuskirja lisatakse ettevaatusabinõud staadioni projekteerimise etapiks.
 
Treening- ja võistlusraja arutelul selgus, et eraldi rada ümber staadioniala ei mahu ruumiliselt planeerida. Võimalik on planeerida ühises kasutuses rada, mis kattub Pajusi maantee kergliiklusteega ja Metsa tänavale planeeritava kergliiklusteega. Selle raja lõunapoolne lõik on võimalik planeerida eraldi treeninguteks, millel ei pea liikuma teised kergliiklejad. 
 
Treening- ja võistlusraja teemat arutati ka SA Põltsamaa Sport nõukogu koosolekul, kus  otsustati, et ümber staadioniala planeeritakse treening- võistlusrada eraldi rajalõiguga staadioni ja Kuuse tn parkla vahele. See rada kattub Pajusi maantee äärse kergliiklusteega ja Metsa tänava äärde planeeritava kergliiklusteega. Planeeringu seletuskirja lisatakse, et treeningute ja võistluste ajal peab korraldaja tagama kaasliiklejate ohutuse tänavaäärsetel kergliiklusteedel.