Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa sai kodu- ja tugiisikuteenuse arendamiseks toetust

SA Innove eraldas Põltsamaa vallavalitsusele 90 tuhat eurot, et parandada koduteenuse ja tugiisikuteenuse kättesaadavust Põltsamaa vallas.
 
Vallavalitsus soovib toetusega aidata tööturule inimesed, kes on täna seotud abi vajavate lähedaste hooldamisega ega saa seetõttu ise tööle minna. Samuti soovib vald aidata tööturule tööealisi erivajadustega inimesi.
 
Projekti maksumus on kokku 120 638 eurot, millest SA Innove toetus moodustab 90478,50 eurot ja valla omaosalus on 30159,50 eurot. Selle raha eest arendab vallavalitsus välja abivajajaid toetava tugiisikusüsteemi ning suurendab koduteenuse mahtu.
 
Hetkel osutab Põltsamaa vallas koduteenust kuus hooldustöötajat, kes teenindavad 60 abivajajat. Vajadus on aga seitsme hooldaja järele, kes saaksid osutada teenust kuni 70-le abivajajale.
 
Taotlusvoorust „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" saab toetust 10 projekti üle Eesti. Projekte rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist 1 985 582 euroga