Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa linna staadioni detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab planeeringu eskiisi avaliku väljapaneku vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 5, ajavahemikus 20. juuli kuni 20. august 2018.
 
Põltsamaa linna staadioni detailplaneering algatati Põltsamaa Linnavolikogu 15.03.2016 otsusega nr 1-3/2016/10. Planeeringuala paikneb Põltsamaa linnas, Kuuse-, Veski- ja Metsa tänava ning Pajusi maanteega piirneval alal. Planeeringuala suurus on ca 10 ha. Planeeringu eesmärgiks on, rajada alale 400 m rajaga staadion, mille koosseisus on ka jalgpalli- ja kergejõustiku väljak ning staadioni teenindushoone. Planeeringuga määratakse juurdepääsude, parkimise ja haljastuse põhimõtted. Veski tn 5 katastriüksusele seatakse täiendav ehitusõigus. Planeering muudab 1998 oktoobrist kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut. Käesolevaks ajaks on koostatud eskiislahendus, mis on saanud esmased arvamused avalikkuselt ja ametkondadelt. Planeeringu koostaja on OÜ Ruumi Grupp.
 
Planeeringu eskiisiga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal:
  • Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi 9, Põltsamaa linn, tuba nr 207 tööpäevadel kella 9-st kuni 15-ni.
  • Põltsamaa valla veebilehel: www.poltsamaa.ee
Täiendavat informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e käest, e-post: anti.annus@poltsamaa.ee, tel: 776 8567 või 5860 1042.
 
Ettepanekud ja arvamused eskiisi kohta palume saata 22. augustiks 2018 e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee või paberkandjal aadressile: Lossi 9, 48104 Põltsamaa linn Põltsamaa vald.
Planeeringu avalik arutelu toimub 29. augustil 2018 algusega kell 17.30 Põltsamaa Vallavalitsuse, Viljandi mnt 3 saalis.