Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 48. istung toimub 16.09.2021 Teamsis

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 48. istung toimub neljapäeval, 16. septembril 2021 algusega kell 15.00 veebis Microsoft Teams keskkonnas.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Esku külas asuva koolimaja ruumide kasutamise võimalustest

MTÜ Esku külaselts juhatuse liige Hille Uus

Esku külaseltsi pöördumine

 

2. Haldusüksuste piiri muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine Tartu Vallavolikogule (eelnõu nr 1-4.2/2021/370)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

Lisa: asendiplaan

Muudatusettepanek eelnõule

 

3. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi põhimäärus (eelnõu 1-4.1/2021/337)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

4. Määruste kehtetuks tunnistamine (eelnõu 1-4.1/2021/398)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

5. Põltsamaa Vallavolikogu 18. oktoobri 2018 määruse nr 58 „Põltsamaa valla arengukava 2040" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2021/399)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandjad arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets ja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

Lisa: Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2022-2025

 

6. Loa andmine lepingu sõlmimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2021/362)

Ettekandjad majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

7. Hoonestusõiguse seadmiseks nõusoleku küsimine (eelnõu nr 1-4.2/2021/314)

Ettekandja ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

8. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (eelnõu nr 1-4.2/2021/265)

Ettekandja ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

9. Arvamuse andmine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta (eelnõu nr 1-4.2/2021/361)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

 

10. Kinnisasja omandamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/395)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja maaelukomisjoni esimees Jaan Aiaots

Eelnõu koos skeemiga

 

11. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega (eelnõu nr 1-4.2/2021/396)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja maaelukomisjoni esimees Jaan Aiaots

Eelnõu koos skeemiga

 

12. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (eelnõu nr 1-4.2/2021/397)

(Dokument on AK, volikogu liikmetele on eelnõu välja saadetud 31.08.2021.)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja maaelukomisjoni esimees Jaan Aiaots.

 

13. COVID-19 eriolukorra investeeringute nimekirja kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/415)

Ettekandaja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

14. Põltsamaa Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2021/349)

Ettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

15. Täiendava tasu maksmine volikogu hariduskomisjoni liikmetele (eelnõu nr 1-4.2/2021/360)

Ettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

16. Põltsamaa valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2021/350)

Ettekandja vallasekretär Ene Kivineem

 

17. Põltsamaa valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete määramine (eelnõu nr 1-4.2/2021/417)

Ettekandja vallasekretär Ene Kivineem

 

18. Informatsioon Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

Tulude eelarve täitmise aruanne

Kulude eelarve täitmise aruanne

Reservfondi kasutamine

 

19. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Andres Vään