Uudised ja teated

« Tagasi

Pakkumuskutse 24-kohalise bussi liisinglepingu sõlmimiseks

 
Põltsamaa Vallavalitsus viis läbi riigihanke „24-kohalise bussi hankimine kasutusrendile võtmiseks" viitenumber 212452. Põltsamaa Vallavalitsuse 9. septembri korraldusega nr 2-3/2019/431 tunnistati edukaks AS Iv TarCo (registrikood 10628202) pakkumus summas (ilma käibemaksuta) 72 400 eurot (käibemaksuga 86880.-).  
 
Põltsamaa Vallavalitsus kutsub teid esitama hinnapakkumist liisinglepingu sõlmimiseks. 
 
Lepingu objektiks on 24-kohalise bussi (edaspidi: sõiduk) kasutusrendi korras liisimine järgmistel tingimustel: 
 1. liisingumaksete perioodi kestus 60 kuud; 
 2. esimene osamakse kuni 10% liisingobjekti maksumusest; 
 3. sõiduki jääkväärtus makseperioodi lõpuks on kuni 30 % liisingobjekti maksumusest; 
 4. osamaksete tasumine Hankija poolt toimub üks kord kuus;
 5. lepingu võib igal ajal lõpetada poolte kokkuleppel ühe kuulise etteteatamistähtajaga. Hankijal on õigus leping tasuta lõpetada lepingu kehtivuse ajal korralise ülesütlemise teel ilma igasuguste leppetrahvide või muude tasudeta. Lepingu korralisest ülesütlemisest peab hankija ette teatama ühe (1) kuu;
 6. lepingu perioodi lõppemisel on Hankijal vastavalt oma vabale valikule õigus kas:
  1. tagastada sõiduk lepingu perioodi lõppemisest 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pakkujale samas komplektsuses ja seisukorras, milles see tema kasutusse anti, arvestades normaalset kulumist või; 
  2. Poolte kokkuleppel võib liisingueseme kasutusperioodi pikendada, vastavast soovist peab Liisinguvõtja Liisinguandjat informeerima vähemalt 3 kuud ette; 
  3. eelisjärjekorras osta sõiduk lepingu perioodi lõppemisest 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul välja Lepingus määratletud jääkväärtusega.
 
Põltsamaa Vallavalitsusel on õigus kõik hinnapakkumused tagasi lükata, kui esitatud pakkumushind ületab vallavalitsuse kasutuses olevaid vahendeid ja hange ei ole selle hinnaga otstarbekas. Pakkumus peab olema jõus 30 päeva.
 
Palume pakkumuses välja tuua:
 • kasutusrendi intress koos näidisgraafikuga;
 • lepingusõlmimise tasu;
 • muu asjakohane, nt eritingimused vms.
 
Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg on 25. september 2019 kell 14.
Hinnapakkumine saata info@poltsamaa.ee
 
 
Lisateave: Loreida Küppas tel 53425004, loreida.kuppas@poltsamaa.ee