Uudised ja teated

« Tagasi

Noorte huvitegevusest uuel hooajal

Üks võimalus veeta vaba aega hästi ja kasulikult on tegeleda oma hobi või huvialaga. Sageli võib olla nii, et kooliajal alanud huvi aitab hiljem valida eriala. 
 
Põltsamaa vallas on huvitegevus koondunud üldhariduskoolide juurde ning seda pakuvad ka rahva- ja kultuurimajad, noortekeskus, külaseltsid, spordiklubid ja teised. Huviharidust pakuvad Põltsamaa Muusikakool, Põltsamaa Kunstikool ja Põltsamaa Spordikool.  
 
Möödunud õppeaastal oli Põltsamaa vallas noortele loodud üle 150 juhendatud huvitegevuse võimaluse. Valla 2021.aasta eelarvest on noorsootööle suunatud 634 636 eurot ehk veidi üle 4%. Summa jaguneb üldhariduskoolide ja kultuurikeskuse huviringide, muusikakooli, spordikooli ja kunstikooli õppetöö ning noortekeskuse tegevuse toetamiseks. 
 
Alates 2017. aastast on riigi poolt omavalitsustele eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse lisatoetust. Tänavu oli riigipoolne lisatoetus meile 154 833 eurot. Iga omavalitus otsustab ise, kuidas seda raha kasutada. 
 
2021. aasta toetuse jagamisel on aluseks aasta alguses koostatud ja kinnitatud huvitegevuse kava. Enamus toetusest on suunatud teenusepakkujatele, samas on veel võimalik taotleda hooajalise huvitegevuse toetust ning lapsevanemal või täiskasvanud noorel on võimalik jooksvalt taotleda noore toetust ja transporditoetust.
 
Huvitegevuse kava ja toetuse taotlemine
 
Huvitegevuse kava järgi läheb Põltsamaa vallas kunstiringidele 13 450€, LTT valdkonna huviringidele (robootika, puutöö, automudelism, teadusringid) 21 372€, muusikaringidele 10 698€, spordiringidele 39 655€, tantsuringidele 11 205€,  mitmesugustele muudele huviringidele (noorteühendused, kokandus, male, elusstiil, teater) 35 836€ ning huvitegevuse kättesaadavamaks muutmiseks (noore toetus õppemaksu tasumiseks, transporditoetus, hooajaline huvitegevus) 22 617€.
 
Tänu toetustele on meie vallas käivitatud uusi huviringe ja toetatud toimivaid tegevusi. Samuti on lahendatud kitsaskohti, et noorele huvitegevus kättesaadavaks muuta – toetust on jagatud huviringi õppemaksu tasumiseks, spetsiifilise treeningvarustuse soetamiseks, transpordikulude katteks.
 
Järgmise 2022. aasta huvitegevuse kava koostatakse aasta lõpus. Sellele eelneb taotlusvoor teenusepakkujatele. Taotluse esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2021. Toetuse taotlus tuleb esitada nõuetekohasel vormil Põltsamaa Vallavalitsusele. Toetuse vajadus peab olema põhjendatud ja igat taotlust käsitletakse eraldi. 
 
Huvitegevuse kava eelarve ja toetuste eraldamine sõltub riiklikult Põltsamaa vallale eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse suurusest, esialgne summa antakse teada novembris,  lõplik summa aga märtsikuus.
 
Oluline on tähelepanu pöörata sellele, et toetust makstakse vaid noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemist takistavate ettenägematute kitsaskohtade lahendamiseks st, et kui toimetulekuraskustes perede ja riskirühma perede noored ei saa majanduslike raskuste tõttu huvitegevuses osaleda, kui huviring asub väljaspool kodukohta, kui tekib nõudlus uue huviala järgi (eeskätt loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas) või kui olemasoleva huviringi kvaliteeti on vaja tõsta.  
 
Oleme avatud uute huviringide loomisele
 
Noortele on loodud võimalus huvitegevuses osaleda tasuta või soodsatel tingimustel (nt tuleb tasuda omahinnast väiksemat õppemaksu). Noorteinfo levitamiseks kasutata erinevaid teabevahendeid, sh on loodud noortele suunatud infoplatvorm www.noortekas.ee. Veebilehelt on leitav info Põltsamaa valla noorsootöö kohta, lehelt leiab ka tee teenusepakkujate juurde. 
 
Vaatamata rohketele võimalustele on ikkagi aeg-ajalt kuulda, et noored ei leia endale sobivat tegevust. Näiteks on huvi tuntud võitluskunstide, akrobaatika, vibulaskmise, seltskonnatantsu, IT ja loodusalase tegevuse, võimlemise ja kokanduse vastu, endiselt tuntakse puudust sise-skatepargist. Teada on, et mitmed noored on leidnud sobiliku tegevuse väljaspool Põltsamaa valda. 
 
Mittesobiva huviringi leidmise taga võib hoopiski olla ebasobiv toimumise aeg, mittesobivus juhendajaga või teiste osalejatega, transpordi probleem, vahendite puudumine, kehv majanduslik olukord või kindlale vanuserühmale huviringi puudumine. Probleemiks on ka vastavate juhendajate puudumine.
 
Kutsume siinkohal üles noorsootöötajaid ja lapsevanemaid, lähemalt ja kaugemalt, looma uusi ja põnevaid võimalusi huvitegevusmaastikul. 
 
Noorsootöö ja tervisedendusspetsialist
Annika Kallasmaa