Uudised ja teated

« Tagasi

Mäenõlva detailplaneeringu koostamise lõpetamine

 

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 129 lõikele 2, et vallavalitsuse 02.07.2018 korraldusega nr 355 on lõpetatud Mäenõlva detailplaneeringu koostamine Kuningamäe külas.

Planeering algatati OÜ FootonVolt avalduse alusel, Põltsamaa Vallavalitsuse 20.10.2017 korraldusega nr 355. Planeeringu eesmärgiks oli Mäenõlva katastriüksusele 61603:001:0021 ehitusõiguse määramine kuni 1 MW võimsusega päikeseelektrijaama ehitamiseks. Algatatud planeering ei vajanud 1998 detsembrist kehtiva Põltsamaa valla üldplaneeringu muutmist. Planeeringut ei ole koostama hakatud.

OÜ FootonVolt esitas 21.06.2018 Põltsamaa Vallavalitsusele kirja, millega sooviti lõpetada Mäenõlva detailplaneeringu koostamine. Planeeringu koostamise lõpetamise tingis asjaolu, et elektrituruseaduse muutmise seadus hakkab toetama alla 1 MW võimsusega päikese-elektrijaamade ehitamist juhul kui jaam on valmis ehitatud 2018. aasta lõpuks. Ettevõte planeeris Mäenõlva elektrijaama rajamist toetuse abil, kuid detailplaneeringu koostamine ja elektrijaama ehitamine kuue kuu jooksul ei ole reaalne.