Uudised ja teated

« Tagasi

Maaparandussüsteemidest tulenevad kitsendused maa kasutamisele

Põllumajandusmaa ja metsamaa viljelusväärtuse suurendamiseks on rajatud maaparandussüsteemid, mis kuuluvad maaomanikele ja on kinnisasja osad. Arvestades meie kliimaolusid, oleks maa ilma maaparandussüsteemita ilmselt alailma ja pidevalt liigniiske.
 
Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna maaparanduse valdkonna spetsialistid annavad ülevaate, kust saada teavet kitsendusi põhjustavatest maaparandusrajatistest ja nende kitsenduste ulatusest.
 
VAATA LÄHEMALT!