Uudised ja teated

« Tagasi

Looduse üksikobjektide piiranguvööndite määramine ja hävinud objektide kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaministri 11. märtsi 2021 a käskkirjaga nr 1-2/21/124 on algatatud määruste „Jõgeva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus" ja „Jõgeva maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. 
 
Menetluse käigus nimetatakse Jõgeva maakonnas asuva 35 kaitstava looduse üksikobjekti nimi ja määratakse piiranguvööndi ulatus. Asjasse puutuvaid maaomanikke informeeritakse kirjalikult.  
 
Menetluse käigus kavatsetakse kaitse alt välja arvata 15 hävinud või väärtuse kaotanud loodusobjekti. Need on: Kasekingu pere kased, Kitsesoo nõiakuusk, Luua hall pähklipuu, Luua jalakas, Luua kuusk, Mesipuu kask, Sepa talu pärn, Tuuleveski kask, Männitukk „Otimäelˮ, Kalana linnamägi, Kalmemägi, Roela linnamägi ja Viruorg, rändrahn Kalevipoja luisk ja Undi vahtkonna rändrahn.
 
Eelnõu avalik väljapanek toimub 05.05.–26.05.2021. Eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ja kohalike omavalitsuste kodulehel.
 
Ootame põhjendatud ettepanekuid või vastuväiteid eelnõu kohta kirjalikult Keskkonnaameti Tartu kontori aadressil Aleksandri 14, 51004 Tartu või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 26.05.2021.
 
Arvestades COVID 19 levikut ja soovitatud ettevaatusabi nõusid, teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades ja vajadusel lepime kokku kohtumised väiksemas grupis.
 
Kui nimetatud tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited objektide kaitse alt väljaarvamisele puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2021. aasta teisel poolel ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. aasta esimeses pooles.
 
Lisainfo: Maris Paju 5336 5805, maris.paju@keskkonnaamet.ee
 
VAATA LISAKS