Uudised ja teated

« Tagasi

Küsimustik Puurmani piirkonna elanikele

Konsultatsiooniettevõte CIVITTA kutsub Puurmani piirkonna elanikke osalema küsitluses, mis kogub arvamusi nende haldusreformijärgse elukorraduse kohta. 
 
Küsitlus on osaks sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsist, mida volikogu vajab selleks, et menetleda Puurmani elanike ettepanekut halduspiiride muutmise kohta.
 
Endise Puurmani valla Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve külade ning Puurmani aleviku elanikud tegid 21.01.2021 ettepaneku algatada menetlus vallavolikogu otsuse vastuvõtmiseks, et muuta valla halduspiire ning anda mainitud külad ja alevik üle Tartu valla koosseisu Tartumaal.
 
Küsitlusele on võimalik vastata kahel moel:
Vastamise tähtaeg on 20. mai.
 
Küsitluse tulemused avaldatakse valla veebilehel.