Uudised ja teated

« Tagasi

Küsimustik lasteaialaste lapsevanematele

 

Hea lapsevanem,

SA Lapse Heaolu Arengukeskus korraldab kolmes vallas, sh koostöös Põltsamaa Vallavalitsusega uuringut lasteaedades käivate laste vanemate seas, et kaardistada peredele suunatud teenuste ja vajadustega seotud olukorda meie vallas.

Soovime väga teada Teie arvamust, et arendada kohaliku tasandi ennetus- ja pereteenuseid ning luua laste ja perede heaolu keskus, mille eesmärgiks on luua uus kvaliteet laste ja perede probleemide ennetamisel, perede abistamisel ja laste vaimse tervise edendamisel kohalikul tasandil.

Palume Teil vastata küsimustikule, mis on kättesaadav alltoodud lingil: Elanikkonna_uuring_lapseheaolu_2019

Küsimustikule vastamine võtab aega keskmiselt 20-30 minutit ja on anonüümne. Kui soovid küsimustikku täita paberkandjal, küsi ankeeti oma lapse rühma õpetajalt.

Andmeid analüüsitakse vaid üldistatud kujul ning SA Lapse Heaolu Arengukeskuse töötajate poolt, kes on uuringuga otseselt seotud. Uuringu raport edastatakse kohalikule omavalitsusele.

Kui Teil tekib uuringuga seoses küsimusi, pöörduge e-posti aadressile: tiina.toemets@gmail.com.