Uudised ja teated

« Tagasi

Kooli alustamise toetuse maksmine

Alates 1. septembrist saab esitada taotlusi lapse kooli alustamise toetuse saamiseks.

Kooli alustamise toetust makstakse lapse põhihariduse omandamise alustamisel (1. klassi astumisel) Põltsamaa valla koolis lapse ühele vanemale, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vallas. Erandkorras võib laps olla kantud kooli õpilaste nimekirja väljapool Põltsamaa valda kui:
 1) tulenevalt lapse erivajadusest, mille tingimusi Põltsamaa valla koolid ei taga;
 2) kool on lapse elukohale lähim.

Kooli alustamise toetuse saamiseks tuleb õppeaasta algusest kolme kuu jooksul (september, oktoober, november) esitada Põltsamaa Vallavalitsusele taotlus, milles märgitakse kooli alustava lapse andmed ning kooli nimetus, kus laps põhihariduse omandamist alustab.

Kooli alustamise toetuse suurus on 100 eurot lapse kohta.

Taotluse vorm on leitav SIIN.

Taotluse võib digitaalselt allkirjastatuna saata e-postile info@poltsamaa.ee või saata/tuua paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusse aadressil Lossi tn 9, Põltsamaa linn. Paberkandjal avalduse võib viia ka Puurmani teenuskeskusesse (Tallinna mnt 1, Puurmani alevik).