Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omavalitsuse täpsusega elukoha aadressid kaotavad kehtivuse

 

Möödunud aastal võttis Riigikogu vastu uue rahvastikuregistri seaduse, mis hakkab kehtima 01.01.2019. Uue rahvastikuregistri seaduse § 110 kohaselt kaotavad enne seaduse jõustumist ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse (Põltsamaa vald) või asustusüksuse (linn, alevik, küla) täpsusega elukoha aadressid kehtivuse. See muudatus puudutab inimesi, kes on lahkunud rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressilt elama teise kohta ja ei ole esitanud oma uue elukoha andmeid rahvastikuregistrisse kandmiseks, mille tulemusena ruumi omanik taotles isiku aadressi muutmist. Sellisel juhul on isik jäänud rahvastikuregistrisse valla või asustusüksuse täpsusega.

Elukoha andmete kehtivuse lõppemine rahvastikuregistris toob inimesele kaasa ebameeldivusi, kuna ei saa taotleda toetusi ega kasutada riigi ja valla poolt pakutavaid teenuseid (näiteks taotleda lasteaiakohta, elukohast sõltuvaid toetusi, taotleda juhiluba või seda pikendada jms), samuti ei saa osaleda valimistel. Seetõttu on väga oluline, et vallakodanikud, kellel puudub rahvastikuregistris konkreetne aadress enne uue aasta saabumist oma aadressiandmed korrastaksid.

Kuidas toimida

Elukohateateid saate uuendada, kui esitate vallavalitsusele elukohateate:

  • riigiportaalis eesti.ee;

  • digiallkirjastatuna e-kirja teel;

  • vallavalitsuses või Puurmani teenuskeskuses kohapeal;

  • tavapostiga, lisades koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmete leheküljest.

Kui teil ei ole täpseid elukohaandmeid võimalik esitada (puudub üürileping, omanik ei anna   registreerimiseks nõusolekut), palun pöörduge vallavalitsuse kantseleisse, kes saab teid aidata.

Taotlusvormid ja rohkem infot elukoha registreerimise kohta saab SIIT.

 

Ülle Kirsimägi
rahvastikutoimingute spetsialist
ulle.kirsimagi@poltsamaa.ee
776 8568