Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) avab kevadise taotlusvooru

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab 1. aprilliks maakonna vabaühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. Toetatakse tegevusi, mis on algatatud kohaliku kogukonna poolt ja millest saab otseselt kasu kohalik kogukond. Taotlejaks saab olla ühendus, kes tegutseb küla, aleviku, valla, linna või asumi huvides. Maakonna piires tegutsevaid ühendusi toetatakse juhul kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon.
 
Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:  
Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
 
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus ega riik.
 
Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot, nõutav omafinantseering 10% projekti maksumusest.
 
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse  e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt  1.aprilliks 2019 kella  16.30.
 
Programmi määrus ja taotlusvormid on kättesaadavad JAEKi kodulehel www.jaek.ee/kevadvoor-2019
 
Infopäev taotlejatele toimub 8. märtsil kella 14-16 Jõgeva Riigimajas, Suur 3, Jõgeva linnas.
 
Lisainfo: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja,
telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.