Uudised ja teated

« Tagasi

Kohalike omavalitsuste ettevõtluse statistika


Alates 2018. aasta 1. juunist avaldab maksu- ja tolliamet (MTA) kohalike omavalitsuste (KOVide) ettevõtluse statistikat, mille aluseks on ametile deklareeritud andmed.

Andmeid saab vaadata alates 2018. aasta algusest kuude ja tegevusalade kaupa. Statistikat uuendatakse MTA kodulehel regulaarselt iga kuu alguses.

KOVide ettevõtlusstatistika leiab SIIT.

Statistika valimis on 21 tegevusala (EMTAK 2008):

 • põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
 • mäetööstus
 • töötlev tööstus
 • elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
 • veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus
 • ehitus
 • hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
 • veondus ja laondus
 • majutus ja toitlustus
 • info ja side
 • finants- ja kindlustustegevus
 • kinnisvaraalane tegevus
 • kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
 • haldus- ja abitegevused
 • avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
 • haridus
 • tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
 • kunst, meelelahutus ja vaba aeg
 • muud teenindavad tegevused
 • kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine
 • eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus

Tähele tasub panna, et kui KOVi ühes tegevusalas on vaid üks tegutsev ettevõte, siis seda infot ei kuvata.