Uudised ja teated

« Tagasi

Kaitseliit võõrandab Utsali lasketiiru rekonstrueerimiseks raieõiguse

Kaitseliidule kuulub Jõgeva maakonnas, Põltsamaa vallas, Jüriküla külas Lodumetsa kinnisasi (kat.tunnus 61102:004:0013, pindala 5,48 ha). Nimetatud kinnisasjal paikneb Kaitseliidu Jõgeva maleva Utsali lasketiir.
 
Kavatsus on 2021. aasta suvel alustada nimetatud lasketiiru rekonstrueerimistöödega. Ehitusprojekt on valminud ja selle alusel väljastatud ehitusluba.
 
Rekonstrueeritaval maa-alal kasvab 1,2 ha ulatuses mets, mis ehitusprojekti kohaselt kuulub raadamisele.
 
Käesolevaga soovin leida töövõtja, kes teostab lasketiiru maa-alal, ehitusprojektiga raadamisele kuuluvas osas kasvava metsa raie, sh raiutava materjali ja raiejäätmete äraveo. Kinnistule on Keskkonnaameti otsusega kinnitatud metsateatis (registrikanne nr 50000479503).
 
Töövõtjaga sõlmitakse raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise leping.
 
Soovin Teilt pakkumist, millega töövõtjana olete valmis kinnisasjal raadamisele kuuluvalt maa-alalt kasvava metsa raieõiguse ja raie tulemusel tekkiva metsamaterjali Kaitseliidult võõrandama, arvestades töö korraldamisel metsateatise kinnitamise otsuses esitatud tingimustega kaitsealuse loomaliigi kaitseks.
 
Samuti palun tagasisidet tähtaja osas, millega parimaks pakkujaks osutumise korral olete valmis töö teostama.
 
Ootan Teie hinnapakkumist e-posti aadressile: kaidi.veemees@kaitseliit.ee kuni 14. mai 2021 k.a. Küsimuste ja lisamaterjalide vajaduse korral helistage Kaidi Veemees tel 53054819.
 
Kaidi Veemees
KLPS kinnisvaraosakonna spetsialist