Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub huvilisi Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ avalikustamisele

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi esmaspäeval 28. jaanuaril kell 17.30 Põltsamaa kultuurikeskuses toimuvale Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ avalikustamisele.
 
Dokument sisaldab mitmeid ettepanekuid ja mõtteid ka Põltsamaa piirkonna arengu kohta. Nii näiteks on arengustrateegias välja pakutud mõte Muinsuskaitseameti töökohtade toomisest Põltsamaale, puiduettevõtete kompetentsikeskuse ja IT-inkubaatori rajamisest Põltsamaale ning hariduslinnaku rajamisest ühisgümnaasiumi juurde. 
 
Samuti on seal juttu Puhu risti ja Vägari tööstusala ning Kamari ja Kaarlimõisa ettevõtlusala arendamise kohta ning Kuningamäe-Tehnika tn uuselamupiirkonna väljaarendamisest.
 
Arengustrateegiaga osaks on ka tegevuskava aastateks 2019-2022. Koostatud tegevuskava on muuhulgas aluseks siseriiklike ja Euroopa Liidu toetuste kavandamisel ja taotlemisel ning seal võivad kajastuda ka äriühingute investeeringuvajadused.
 
Arengustrateegia ja selle tegevuskava projekti tutvustavad avalikud arutelud toimuvad:
 
28.01.2019 algusega kell 17.30   Põltsamaa Kultuurikeskuses (J. Kuperjanovi 1, Põltsamaa linn);
 
29.01.2019 algusega kell 17.30   Betti Alveri Muuseumis (Jaama 3b, Jõgeva linn);
 
05.02.2019 algusega kell 17.30   Mustvee Kultuurikeskuses (Tartu 12, Mustvee linn).
 
Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ koostamist korraldab Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, kontaktisik: arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist Maiu Veltbach, tel. 5647 9521, e-post maiu.veltbach@jaek.ee.
 
Kirjalikke ettepanekuid, märkuseid ja küsimusi Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ ja selle tegevuskava 2019-2022 projekti kohta saab etteantud vormil (Word dokument) esitada avaliku väljapaneku jooksul 22. jaanuarist kuni 5. veebruarini 2019 aadressil SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Suur tn 3, 48306, Jõgeva linn või e-posti aadressil arendus@jaek.ee.