Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 34. istung toimub 16.04.2020

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 34. istung toimub elektrooniliselt 16.04.2020 kell 8.00 -15.00.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

  1. Põltsamaa Vallavolikogu 21.02.2019 määruse nr 4 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
  2. Põltsamaa Linnavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine
  3. Põltsamaa Vallavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 1-3/2019/80, 27.02.2020 otsuse nr 1-3/2020/11 ja 30.03.2020 otsuse nr 1-3/2020/18 kehtetuks tunnistamine
  4. Ehitiste peremehetuks tunnistamine
  5. Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneeringu kehtestamine

 

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud eriolukorra kestel viiakse Põltsamaa Vallavolikogu istungid läbi järgmiste põhimõtete alusel:

  1. Volikogu istungid on kinnised.
  2. Volikogu istungid viiakse läbi elektroonselt kirjalikus menetluses.
  3. Volikogu esimees annab volinikele õiguse määratud tähtajaks anda oma kirjalikud märkused päevakorrapunktide osas. Vajadusel kohendatakse eelnõusid vastavalt ning volikogu liikmetele saadetakse uus tekst.
  4. Volikogu liige esitab määratud tähtajaks (istungi lõpuks) istungi päevakorrapunktide kohta oma digitaalselt allkirjastatud kinnituse. Volikogu liikmetele saadetakse selleks vastav vorm.
  5. Volikogu istungi kohta koostatakse protokoll, protokollile lisatakse volikogu liikmete digitaalselt allkirjastatud kinnitused.

Volikogu liikmetele saadetakse elektroonilisel istungil osalemise täpsemad juhised eraldi meiliga.