Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programm on taas avatud

Tänasest on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. 
 
„Lisaks paikkonnale on inimeste jaoks sageli elukohaga rahulolemiseks määravaks teguriks inimesed, kellega nad lähestikku elavad ehk kogukonnal on meeldiva kodutunde tekkimiseks järjest suurem osa," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „On tunnustamisväärne, kui on inimesi, kes tahavad vabatahtlikult panustada oma aega ja energiat ühise kodukandi paremaks muutmisse. Et neile ja nende kogukondade tugevdamisega seotud tegevustele jõudu juurde anda, pakume võimalust taotleda kuni 2000 euro suurust toetust."
 
Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.
 
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest. 
 
Infopäev taotlejatele toimub 10. septembril kell 14.00-16.00 Jõgeva Riigimajas, Suur 3, Jõgeva linnas.
 
Infopäeval tutvustatakse taotlemise tingimusi ja nõudeid ning jagatakse näpunäiteid taotlusvormide täitmiseks. Samuti tehakse kokkuvõte kevadvooru tulemustest.
 
Rohkem infot taotlemistingimuste ja -vormide kohta leiab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehel.
 
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-posti aadressile kop@jaek.ee  hiljemalt  01.oktoobriks 2019 kella 16.30-ks.
 
Lisainfo ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.