Uudised ja teated

« Tagasi

Pakkumuskutse Põltsamaa kalmistu piirdemüüri osaliseks restaureerimiseks

Kutsume Teid esitama pakkumust alla lihthanke piirmäära menetluse korras Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Põltsamaa kalmistu (reg nr 5853) piirdemüüri osaliseks restaureerimiseks. Restaureerimistööd teostatakse etapiviisiliselt, väiksemate müürilõikude kaupa.  
Tööd teostada vastavalt Maverick OÜ poolt koostatud Põltsamaa kalmistu müüri osalise restaureerimise muinsuskaitse eritingimustele ja projektile, töö nr T-1906, veebruar 2019.
 
Tööde kirjeldus:
1. Müüri restaureerimine (komplektne uus müüritis) Rahu tänaval, vasakult alates  kuni esimese sissepääsuni (müüri katkendini), pikkus 38,6 m, müüri kõrgus 80 cm (Lisa 2).
2. Olemasolev müür tuleb puhastada pinnasest, prahist, võsast ja puujuurtest. Müüriosa ümbritsev pinnas tuleb planeerida selliselt, et maapinna kalle oleks müürist eemale. Olemasolevast müüritisest tuleb eemaldada lahtised ja murenenud kivid kuni stabiilse laotiseni. Müürist eemaldatud lahtised kivid tuleb puhastada ja samasse kohta tagasi laduda. 
3. Kui müüri avamisel selgub, et laotis on olnud ilma sideaineta, võib selle ka taastada ilma sideaineta. Kui selgub, et müüritis on siiski olnud laotud lubimördiga, tuleb müüritis taastada sama koostisega lubimördiga. Kuna valdav osa kalmistu piirdemüüridest on laotud sideainega, võib ühtluse taotlemisel ka ajalooliselt ilma mördita laotud müüriosad sideainega taastada. Lubimördile on lubatud lisada kuni 10% valget tsementi.
4. Müüri kõrguse määramisel tuleb lähtuda kõrgeimast säilinud müüriosast, mille kõrguseks on 0,8 meetrit. Vähem säilinud müüride taastamiseks tuleb kasutada olemasolevate kivide suuruse ja kujuga analoogseid maa- ja paekive.
5. Müüritis tuleb katta kahepoolse kaldega lubimördiga. 
6. Müüri tänavapoolsed vuugid ja pealispind katta hüdrofoobse immutusainega (Nt Tikkurila Alfablock).
 
Hinnapakkumuses arvestada ettenägemata töödega 5%.
Pakkuja peab arvestama kõikide lisakulutuste või lisatöödega, mis on vajalikud projektis püstitatud eesmärgi saavutamiseks.
Pakkumuse allkirjastamisega kinnitab pakkuja, et on tutvunud objektiga ja teadlik objekti olukorrast ning pakkumus sisaldab kõiki vajalikke töid ja materjale, et saavutada tellija eesmärk.
Pakkuja peab omama Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba.
 
Pakkumus peab olema jõus 90 päeva. Tööde teostamise aeg on  juuni-august 2019.  
 
Hinnapakkumus esitada kolmapäevaks, 5. juuniks 2019.a. Hinnapakkumus  saata aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi tn 9, Põltsamaa linn 48104 või info@poltsamaa.ee.
 
Põltsamaa Vallavalitsusel on õigus kõik hinnapakkumused tagasi lükata, kui esitatud pakkumushind ületab vallavalitsuse kasutuses olevaid vahendeid ja hange ei ole selle hinnaga  otstarbekas. 
 
 
Lugupidamisega 
 
Margi Ein
Ehitusspetsialist
Tel. 5050249
 
 
Lisad: