Uudised ja teated

« Tagasi

Avalik konkurss JÄRELEVALVESPETSIALISTI ametikohale


Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

JÄRELEVALVESPETSIALISTI vaba ametikoha täitmiseks

 

 
 
Järelevalvespetsialisti teenistusülesanneteks on valla heakorra, ehituse, kaevetööde, keskkonna ja avaliku korra järelevalve teostamine; väärteomenetluste läbiviimine tuvastatud väärtegude menetlemiseks; hulkuvate loomadega ja lemmikloomade pidamisega seonduvate küsimuste lahendamisel osalemine; ebaseadusliku ehitustegevuse ja ehitiste ebaseadusliku kasutamise tuvastamine ning vastavate väärteomenetluste läbiviimine; valvekaamerate paigaldamise, kasutamise, andmete töötlemise ja avalikkusest teavitamise korraldamine.
 
Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on järelevalvespetsialisti ametijuhendis (järelevalvespetsialisti ametijuhend).
 
Kandidaadile esitatavad nõuded: 
 • teadmised kohaliku omavalitsuse toimimise süsteemist ja ülesannetest;
 • ametikoha töövaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • vähemalt rakenduskõrgharidus;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • hea arvuti kasutamise oskus;
 • B-kategooria juhiluba;
 • algatus- ja otsustusvõime, enesekehtestamise oskus, kohusetundlikkus, tasakaalukus ning hea pingetaluvus; 
 • vastavus teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.
Kasuks tuleb:
 • eelnev töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses sarnasel ametikohal; 
 • väärteomenetluste läbiviimise kogemus;
 • õigus- ja ehitusalased teadmised.
Omalt poolt pakume:
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • 35-päevast põhipuhkust;
 • koolitust ja enesearendamise võimalusi;
 • toetavat meeskonda;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd.
Teenistustähtaeg: määramata ajaks.
Ametikoha koormus: täiskoormus.
Ametikohale asumise aeg: esimesel võimalusel.
 
Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:
 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid esitada hiljemalt 30. aprillil 2019 Põltsamaa Vallavalitsuse e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides pealkirjaks „Järelevalvespetsialisti konkurss".
 
Lisainfo: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi; e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee, telefon 5308 1082.
 

/documents/17492237/17731357/Peres%C3%B5bralik+t%C3%B6%C3%B6andja+algm%C3%A4rgis.jpeg/b16f926e-2d5f-42ae-975a-d1ba1a6ee659?t=1540281853654