Uudised ja teated

« Tagasi

Haridusasutuste köögi- ja majanduspersonal viiakse Põltsamaa Halduse alla

Põltsamaa Vallavolikogu hariduskomisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku ühtlustada köögi- ja majanduspersonali töökoormust ning viia need töökohad Põltsamaa Halduse alla.
 
Hariduskomisjon arutas haridusasutuste tugipersonaliga seonduvat 14. aprillil toimunud koosolekul ja leidis, et köögi- ja majanduspersonali töökoormus on valla haridusasutustes väga erinev ning jaotunud asutuste lõikes ebaproportsionaalselt.
 
Näiteks Põltsamaa lasteaedades Tõruke ja MARI teenindab üks kokk keskmiselt üle 100 lapse ning köögipersonali palgakulu on lapse kohta umbes 130 eurot. Samal ajal väiksemates lasteaedades ja koolides teenindab üks kokk alla 30 lapse ja köögipersonali palgakulu lapse kohta on kohati üle 700 euro.
 
Et ühtlustada töökoormusi ja köökide tegevust, tegi hariduskomisjon ettepaneku viia köögipersonal haridusasutuste struktuuridest välja Põltsamaa Halduse alla. Muudatuse tulemusena on võimalik vallal kasutada efektiivsemalt köökide tööjõudu, hankida haridusasutustele soodsamalt toiduaineid ja ühtlustada menüüde koostamist. 
 
Ühtlasi soovitas hariduskomisjon muuta senist toitlustamise korraldust ja toitlustada edaspidi valla haridusasutusi kuue köögi baasil. Senise kümne köögi asemel soovitas komisjon valla lastele toitu valmistada Puurmani Mõisakooli, Lustivere Põhikooli, Adavere Põhikooli, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja lasteaedade MARI ja Tõruke köökides. Esku, Kamari, Pisisaare ja Aidu lasteaedadele tuuakse soe toit kohale ja korraldatakse toidujagamine kohapeal. 
 
Lisaks köögipersonalile tegi volikogu hariduskomisjon ettepaneku viia Põltsamaa Halduse alla ka muu majanduspool, s.h. haridusasutuste koristajad. See võimaldab ühtlustada üle valla koristajate töökoormusi, kus vahed on kohati kohati mitmekordsed. 
 
Vallas on haridusasutusi, kus ühelt poolt on ühe koristaja kohta üle 1000 m2 koristatavat pinda ja palgakulu alla 10 euro/m2 kuus, teisalt jälle on asutusi, kus koristajail tuleb korras hoida alla 500m2 pinda ja palgakulu on üle 30 euro/m2.
 
Köögipersonali töö ümberkorraldamisega on vallavalitsusel võimalik kokku hoida aastas kuni 90 000 eurot ja majanduspersonali töö ümberkorraldamisega kuni 40 000 eurot.
 
Hariduskomisjoni ettepaneku põhjal arutab vallavalitsus kavandatavad muudatused läbi haridusasutuste juhtidega ning valmistab ette struktuurimuudatused. Köögi- ja majanduspersonal on plaanis viia Põltsamaa Halduse alla hiljemalt 1. septembriks 2020.
 
Põltsamaa Haldus on Põltsamaa vallavalitsuse allasutus, mille põhieesmärgiks on Põltsamaa valla ameti- ja hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks. Samuti on Põltsamaa Halduse eesmärgiks vallavara efektiivne ning säästlik kasutamine.