Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 9. aprill kuni 11. juuni 2018

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2018

 

Rahandusministri 20.03.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/66  on kinnitatud 2018 a hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 9. aprill 2018. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 11. juuni 2018.a.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi hajaasustuse piirkonnas:

  •  veevarustussüsteemid;
  •  kanalisatsioonisüsteemid;
  •  juurdepääsuteed;
  •  autonoomsed elektrisüsteemid.

Programmdokument, taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid asuvad EAS veebilehel:

https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale


Kontaktisik:

Ain Valu
keskkonnaspetsialist

ain.valu@poltsamaa.ee
Tel: 776 6985, 5098517