Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor avaneb 1. veebruaril

Rahandusministeerium annab teada, et järgmise aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 1. veebruaril 2022. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2022.
 
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Programmiga toetatakse hajaasustuse piirkonnas järgmisi valdkondi:
  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
 
Loe lähemalt Riigihalduse ministri määrust hajaasustuse programmi kohta.