Uudised ja teated

« Tagasi

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvoor

 

Rahandusministeerium kuulutas 2. aprillil välja kohaliku omaalgatuse programmi kevadise taotlusvooru tähtajaga 2. mai kell 16.30. 

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
 

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

  • Meede 1 – kogukonna areng - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.


Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse  e-posti aadressile kop@jaek.ee hiljemalt 2. maiks 2018  kella 16.30-ks.

 

Programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 11. aprillil 2018 kell 10 – 12 Jõgeva Riigimaja saalis (endine maavalitus) Suur 3, Jõgeval.

Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale, taotlusele, tegevustele ning aruandlusele. Infopäev on tasuta. Infopäevale ootame registreerimist  9. aprillini –  Registreerimine!

Taotlusvormid, aruandevormid ja abimaterjalid on leitavad Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõttekeskuse koduleheküljel.

Lisainfo:
Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
KOPi maakondlik menetleja /MTÜde konsultant
telefon 520 8423
e-post: kersti.kurvits@jaek.ee