Uudised ja teated

« Tagasi

AVATUD MENETLUSE ALGATAMISE TEADE

Põltsamaa Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Julius Kuperjanovi tänav 2 ja Julius Kuperjanovi tänav 4 vahelisele maa-alale erivajadustega inimestele teenuskohtade rajamiseks hoone püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel Põltsamaa Linnavolikogu 22.08.2005 otsusega nr 136 kehtestatud Põltsamaa jõe, Silla tänava, Tartu maantee ja Kingu tänava vahelise ala detailplaneeringuga määratud hoonestusalade nihutamiseks.
 
 
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 18.03.2019-27.03.2019  Põltsamaa valla kodulehel www.poltsamaa.ee  ja Põltsamaa Vallavalitsuses Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald.
 
Ettepanekud ja vastuväited palume saata postiga või e-kirja teel info@poltsamaa.ee  18.03.2019-27.03.2019.
 
Lisainfo: Mark Liivamägi, mark.liivamagi@poltsamaa.ee  või Margi Ein, margi.ein@poltsamaa.ee .
 
 
VAATA LÄHEMALT: