Uudised ja teated

« Tagasi

AS Palmako detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine


Vastavalt planeerimisseaduse § 81 lõikele 6 avalikustab Põltsamaa Vallavalitsus 22.03.2018 algatatud Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneeringu lähteseisukohad ja tehtud ettepanekud.
 

Palmako DP lähteseisukohad

Ettepanekud LS kavatsusele:

1. Keskkonnaamet

2. Maa-amet

3. Maanteeamet

4. Maanteeamet 1

5. Maanteeamet 2

6. Põllumajandusamet

7. Rahandusministeerium

8. Terviseamet