Uudised ja teated

« Tagasi

Arvamuse küsimine Rõstla dolokivikarjääri välisõhu saasteloa taotluse kohta


Teade avalikustatakse lähtudes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 2.

Keskkonnaamet andis Põltsamaa Vallavalitsusele teada, et on võtnud menetlusse Osaühing Eesti Killustik  õhusaasteloa nr L.ÕV/332667 taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste  projekti.

Tähtajatut õhusaasteluba taotletakse Jõgevamaal Põltsamaa vallas Rõstla külas Rõstla dolokivikarjääris asuvale kahele heiteallikale. Käitise põhitegevusala on lubjakivi kaevandamine ja lisategevusala, millele õhusaasteluba taotletakse, killustiku tootmine.
 
Osaühingu Eesti Killustik õhusaasteloa taotlusmaterjalide ja lisadega on võimalik tutvuda SIIN