Uudised ja teated

« Tagasi

Arvamuse küsimine Baltania OÜ õhusaasteloa muutmise taotluse kohta


Teade avalikustatakse lähtudes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4.

Keskkonnaamet andis Põltsamaa Vallavalitsusele teada, et on võtnud menetlusse Baltania OÜ  õhusaasteloa nr L.ÕV/330326 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste  projekti.

Õhusaasteluba nr L.ÕV/330326 on antud tähtajatult Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Vägari külas Suurfarmi kinnistule planeeritud heiteallikatele. Luba soovitakse muuta, kuna Baltania OÜ on otsustanud muuta hoonete paiknemist ja täiustada tootmistehnoloogiat, et vähendada müra ja saasteainete heitkoguseid.
 
Baltania OÜ õhusaasteloa muutmise taotlusmaterjalide ja lisadega on võimalik tutvuda SIIN