Uudised ja teated

« Tagasi

Algas rahva ja eluruumide loenduse veebiküsitlus

28. detsembril algas rahva ja eluruumide loenduse veebiküsitlus, kus saavad osaleda kõik Eestis elavad inimesed. Kuna loendus käib suuresti registripõhiselt, on selles osalemine enamikule Eesti elanikest vabatahtlik. Erandiks on juhuvalikuga välja sõelutud 40 000 aadressi, kus elavale ligi 61 000 inimesele on rahvaloenduse küsimustikule vastamine kohustuslik.

Rahvaloendus käib suuremalt jaolt registrite põhjal, statistikaamet teeb loendusel koostööd ligi 30 registriga. Peamiselt võtavad loendajad andmeid rahvastikuregistrist, ehitisregistrist, maa-ametist, maksu- ja tolliametist ning haigekassast, kuid täpsuse suurendamiseks kasutatakse ka teisi riiklikke andmekogusid.

Viimati loeti Eesti inimesed üle 2011. aastal. Siis käisid küsitlejad majast majja ja täitsid iga leibkonna kohta paksu vihiku.