Uudised ja teated

« Tagasi

6. novembril toimus avalik rahvakoosolek

 

Teisipäevaõhtul, 6. novembril toimus vallavalitsuse poolt kokku kutsutud rahvakoosolek. Koosoleku eesmärk oli anda ülevaade Põltsamaa valla rahalisest olukorrast, ühinemislepingus kokkulepitud investeeringutest ning Põltsamaa linna lasteaedade hetkeolukorrast koos tänaste ja tulevikus planeeritud tegevustega.

Avasõnad lausunud volikogu esimees Andres Vään ütles, et peamine põhjus, mille puhul tänane koosolek on kokku kutsutud, et volikogule on jõudnud kaks pöördumist, mis mõlemad puudutavad linnas asuvaid lasteaedasid. „Teema arutelu on novembrikuu volikogu päevakorrast maha võetud, vajadus on saada rohkem infot, et volinikud saaks langetada valla kui terviku huvidest lähtuva parima otsuse."

Põltsamaa vallavanem Margus Möldri andis põhjaliku ülevaate valla üldisest finantsseisust, ühinemislepingu investeeringutest ja projektitoetustest, lisaks tuues välja kolm võimalikku lahendust linna lasteaedade tuleviku osas. „Hinnanguliselt võiks uue ühise lasteaia rajamine anda 20 murevaba aastat, kus me ei peaks tegelema ühegi remonditööga linna lasteaedades." Hetkel on koostamisel finantsanalüüs kaaludes sealjuures erinevaid alternatiive:

a) kui linna lasteaedade olukord jääb nii nagu on ehk jooksvalt tehakse hädavajalikud investeeringud ja remonttööd tagades hoonete ohutus ja kasutus lasteaedadena;

b) kui hooned täis mahus rekonstrueeritakse

c) ehitatakse uus lasteaed või lasteaiad. Kaaludes, kas ehitada üks lasteaed või galeriiga ühendatud kaks hoone osa, millel oleks ühine köök ja toimiks ühtne juhtimine. Kaalumisel on ka lasteaia ehitamine kahes etapis. Siinkohal on oluline välja tuua, et ühe hoone või ühendatud hoonete osas leitakse lahendus, kus rühmadel on maksimaalne privaatsus läbi eraldi sissepääsude  ja õuealadega. 300 kohaga lasteaia eeldatav netopind võiks olla 3300 m2.

Koosolekul tegid nii Mari kui Tõrukese lasteaia juhid ettekande kummagi lasteaia ehituslikust olukorrast. Kokkuvõtvalt võib öelda, et mõlemad majad vajavad renoveerimist.

Pöördumisele alla kirjutanud lapsevanem Rain Randmaa tegi pikema ettekande teemal, miks peaks olema Põltsamaal üks suur ja uus lasteaed senise kahe vana asemel. Tema sõnul oleks uue ja ühtse lasteaia ehitus kompromiss, millest võidaksid kõik. „See lahendaks nii Tõrukese kui Mari lasteaia mured. Uus lasteaed võiks tulla kooli vahetusse lähedusse. Tekiks ühtne ja kompleksne hariduslinnak." Rain Randmaa sõnul jätkub ühe ja uue lasteaia toetuseks allkirjade kogumine.

Volikogule Tõrukese hoolekogu poolt pikemat sõnavõttu ei esitatud, küll aga olid lapsevanemad aktiivsed küsimusi esitama.

Pärast põhiettekandeid oli võimalik saali kogunenutel esitada küsimusi valla juhtidele. Kõik küsimused said ka kohapeal üldjuhul vastused. Vallavanem toonitas küsimustele vastates, et meie prioriteet on, et lastele oleks tagatud võimalus käia kodulähedases ja turvalises lasteaias. „Kui mõnes haridusasutuses on tegu ohtliku olukorraga, siis tuleb see koheselt likvideerida ja teha kõik vajaminevad tööd."

Põltsamaa tervisekeskust rajav Embach Ehituse OÜ üks juhtidest, Peeter Voovere märkis küsimuste ja sõnavõttude jätkuks, et ehituse hindade langemise osas ei tasuks liigselt lootust hellitada. „Kindlasti tuleb turul mõningane korrigeerumine, kuid drastilist langust loota ei ole." Rääkides uue ehitusest või vana rekonstrueerimisest ütles ta, et kindlasti on uue ehitamine mõistlikum kuid kulude kokkuhoiule tuleks mõelda ka uue ehitise puhul.

Vallavanem Margus Margus Möldri kinnitas, et me hoolime oma elanikest ja soovime leida kõige paremaid lahendusi, mis oleks piisavalt tulevikku vaatavad.

Koosoleku järelkajastus ajakirjanduses on kättesaadav alljärgnevatelt linkidelt:

ERR klipp Põltsamaa lasteaedadest ja koosolekust vaadatav alates 1.07.42 https://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/saated/e4d7805d-fb95-479e-85c0-e84f75b5dc7e/terevisioon

https://tartu.postimees.ee/6448199/poltsamaa-vallal-pole-raha-uue-lasteaia-ehituseks-ega-vana-remondiks?_ga=2.200268590.1872276603.1541660085-426732429.1519225478  

https://www.vooremaa.ee/mure-lasteaia-parast-toi-kokku-rahvakoosoleku/  

Vallavanem Margus Möldri rahvakoosoleku ettekanne.