Uudised ja teated

« Tagasi

2018. aasta rahvastiku statistika Põltsamaa vallas

 

Põltsamaa valla elanike arv rahvastikuregistris 01.01.2019 seisuga oli 9860, neist Põltsamaa linnas elas 3963 inimest. 2018. aastaga on vallas elanike arv vähenenud 152 inimese võrra.

2018. aastal sündis Põltsamaa valda 92 uut ilmakodanikku ning meie seast lahkus 149 inimest.

2018. aastal registreeris Põltsamaa valda oma elukoha 275 inimest, kuid samal ajal läks mujale elama 367 inimest. Vallasiseselt vahetas elukohta 422 inimest.

Elanike arv külade lõikes

Sooline ja vanuseline koosseis 2017-2018