« Tagasi

Valla arengukava täiendamise seminarid

Oleme Põltsamaa valla arengukava üle vaatamisega jõudnud nii kaugele, et aeg on koos mõelda, kas ja millisel määral arengukava täiendada. Plaanime selleks korraldada valdkondlikud seminarid järgmiselt:

 • 24.08 kell 14.00 haridus- ja noorsootöö;
 • 24.08 kell 16.00 sotsiaal- ja tervishoid;
 • 25.08 kell 16.00 kultuur, sport ja terviseedendus;
 • 25.08 kell 18.00  elukeskkond, ettevõtluskeskkond, s.h turism;
 • 05.09 kell 17.30 juhtimine, mainekujundus.
  Seminaridel arutame:
 • millised ettepanekud ja mõtted tulevad välja rahuloluküsitlusest;
 • millised valla arengukava tegevused on ajale jalgu jäänud või juba täidetud;
 • milliseid eesmärke peaks valdkondade arendamisel seadma;
 • milliseid uusi tegevusi arengukavasse sisse viia;
 • millised tegevused arengukavas on eesmärkide saavutamiseks olulisemad.

Seminarid toimuvad Põltsamaa Muusikakoolis, aadressil Lille 2/4, Põltsamaa linn.

Plaanime seminaride läbiviimiseks 1,5-2 tundi.