« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 3. oktoobri istungist

 • Seati Põltsamaa linnas asuvale Marja tn 17, Marja tn 5a, Lille tn 18 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on mastitõmmitsa ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
 • Seati Põltsamaa linnas asuvale Rahu tn 1 ja Rahu tn 3 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on elektri õhuliini ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
 • Seati Põltsamaa linnas Marja tänav, Marja tänav L1, Marja tänav L2, Rahu tänav, Sepa tänav kinnisasjadele sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on uue elektriõhuliini rajamine.
 • Seati Lustivere külas Rahu tee 2 ja Rahu tee 4 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on uue maakabelliini rajamine Lustivere külas Rahu tee 6 kortermaja peakaitsme nimivoolu suurendamiseks.
 • Seati Võisiku külas Võisiku tee kinnisasjale  ja  Eha tee kinnisasjale sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on passiivse elektroonilise sideliini rajamine.
 • Seati Puurmani alevikus Pargi tänav ja Pargi tn 17 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on 0,4 kV pingega elektrikaabelliini ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses.
 • Seati Põltsamaa linnas Ringtee tn 10 // Aaviku kinnisasjale sundvaldus Põltsamaa Vallavalitsuse kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on kinnistule avalikult kasutatava kõnnitee rajamine, hooldus, remont, korrashoid ning arendamine.
 • Seati Põltsamaa linnas Karja tn 2 kinnisasjale sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on siderajatise ehitamine, talumine ja majandamine.
 • Seati Mällikvere külas Mõhu tee 4 kinnisasjale sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on siderajatise ehitamine, talumine ja majandamine.  
 • Seati Pajusi külas Pajusi mõis kinnisasjale ja Liivi kinnisasjale sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on passiivse elektroonilise sideliini rajamine.
 • Moodustati vallavalitsuse alatine viieliikmeline „Vallavara komisjon" enampakkumiste läbiviimiseks, vallavara võõrandamiseks, kasutusse andmiseks, mahakandmiseks või pärandvara vastuvõtmiseks arvamuse esitamiseks. Kinnitati komisjoni koosseis. Komisjoni esimeheks on majandusosakonna juhataja, komisjoni liikmeteks abivallavanem, sotsiaalosakonna juhataja, rahandusosakonna juhataja ja jurist.
 • Nõustuti Pudivere külas Vahi katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 • Tehti Kaitseliidule ettepanek rändinstruktori projektiga jätkamiseks ja otsustati Põltsamaa Vallavalitsuse ja Kaitseliidu vahel sõlmida leping tähtajaga 31.12.2023, lepingu summa 5000 eurot.
 • Kinnitati mittetulundusliku tegevuse toetamiseks vajalike dokumentide vormid.
 • Otsustati Põltsamaa valla aasta haridustöötajate premeerimine.
 • Kehtestati alates 10.10.2022 Põltsamaa Halduse poolt müüdava toidu maksumus järgmiselt:

 

Toitlustus

Hind

Haridusasutustele kohapeal hommikusöök (1 portsjon)

1 euro

Haridusasutustele kohapeal lõunasöök (1 portsjon)

3,5 eurot

Haridusasutustele kohapeal õhtuoode (1 portsjon)

1,5 eurot

Põltsamaa Valla Päevakeskusele müüdav toit ((jaotub järgmiselt: hommikusöök 1 euro, lõuna 3,50 eurot ja õhtuoode 1,50 eurot)

6 eurot

Väljamüüdav lõunasöök (1 portsjon)

3,5 eurot

Transporditasu väljapoole Põltsamaa linna (1 portsjon)

1 euro

Laagrite/ürituste toitlustamise hommikusöök (1 portsjon)

2 eurot

Laagrite/ürituste toitlustamise lõunasöök (1 portsjon)

3,5 eurot

Laagrite/ürituste toitlustamise õhtuoode (1 portsjon)

2 eurot

 

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.