« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 3. oktoobri istungi päevakord

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 3. oktoobril algusega kell 9.00 Põltsamaa vallmajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis ja  Teamsis.
 
Päevakorra projekt:  
 
1. Põltsamaa vallas Puurmani alevikus Pargi tänav kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
2. Võisiku külas Võisiku tee ja Eha tee kinnisasjadele sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks 
3. Lustivere külas Rahu tee 4 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
4. Lustivere külas Rahu tee 2 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
5. Põltsamaa linnas Ringtee tn 10 // Aaviku kinnisasjale sundvalduse seadmine Põltsamaa Vallavalitsuse kasuks 
6. Põltsamaa linnas Karja tn 2 kinnisasjale sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks 
7. Mällikvere külas Mõhu tee 4 kinnisasjale sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks 
8. Põltsamaa vallas Puurmani alevikus Pargi tn 17 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
9. Pajusi külas Pajusi mõis kinnisasjale sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks 
10. Vallavara komisjoni moodustamine 
11. Pajusi külas Liivi kinnisasjale sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks 
12. Põltsamaa Halduse toitlustuse hindade kehtestamine 
13. Põltsamaa linnas Lille tn 18 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
14.  Põltsamaa linnas Marja tn 17 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
15. Põltsamaa linnas Rahu tn 3 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
16. Põltsamaa linnas Rahu tn 1 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
17. Põltsamaa linnas Marja tn 5a kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
18. Põltsamaa linnas Marja tänav L1, Marja tänav L2, Marja tänav, Rahu tänav ja Sepa tänav kinnisasjadele sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
19. Dokumendivormide kinnitamine 
20. Põltsamaa valla aasta haridustöötajate premeerimine 
21. Ettepanek rändinstruktori projektiga jätkamiseks 
22. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61606:001:0751) 
23. Arvamuse andmine volikogu eelnõudele
- Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskiri
- Põltsamaa Kultuurikeskuse põhimäärus
- Põltsamaa valla arengukava
- Vallavara võõrandamine otsustuskorras
- Loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks
- Projekti tegevustes osalemine
- Maakondlike ühisprojektide toetamine
- Põltsamaa valla ja Tartu valla vahelise piiri muutmise taotlemine
24. Jooksvad küsimused ja vallavanema informatsioon
 
 
 
Kristi Klaos
abivallavanem vallavanema ülesannetes