« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 22.08.2022 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 22.augustil algusega kell 9.00 Teamsis

ja Põltsamaa vallmajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis.

 

Päevakorra projekt:  

 

1. Põltsamaa Vallavalitsuse 06.06.2022 korralduse nr 2-3/2022/129 muutmine (eelnõu 242)

Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos

 

2. Jõgeva mnt 23 ja Jõgeva mnt 23a detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (eelnõu 243)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

3. Hanketulemuste kinnitamine (eelnõu 245)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

4. Põltsamaa Muusikakooli direktori ametisse kinnitamine (eelnõu 244)

Ettekandja vallavanem Karro Külanurm

 

5. Jooksvad küsimused ja vallavanema informatsioon