« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 15.08.2022 istungi päevakord

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 15.augustil algusega kell 9.00 Põltsamaa vallmajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis.

 

Päevakorra projekt:  

 

1. Puurmani Mõisakooli töötajate koosseisu kooskõlastamine (eelnõu 235)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

2. Võhmanõmme külas Tominga kinnisasjale sundvalduse seadmine Põltsamaa Vesi OÜ kasuks (eelnõu 236)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

3. Võhmanõmme külas Ebru kinnisasjale sundvalduse seadmine Põltsamaa Vesi OÜ kasuks (eelnõu 237)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

4. Vallavara kasutusse andmine (eelnõu 241)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

5. 2022 hankeplaani muutmine (eelnõu 238)

Ettekandja arendusjuht Aive Tamm

 

6. Arutelu Põltsamaa Vallavalitsuse 27.07.2022 ettekirjutusele nr 4-12/2022/1125-2 esitatud vaide teemal.

Vaide ja vaidlustatud ettekirjutuse osas annab selgitusi järelevalvespetsialist Kaja Kesküla.

 

7. Jooksvad küsimused ja vallavanema informatsioon