« Tagasi

Pika tänava ehitusest Põltsamaa linnas

 

Ehitustööd Pikal tänaval on alanud ning tööde ajagraafiku kohaselt saavad tööd valmis augusti esimesel nädalal.

Hange ehitustöödeks viidi läbi 2022. aasta alguses. Esmased hanke pakkumused jäid vahemikku 967 tuh – 1,17 milj eurot ning ületasid oluliselt eelarves planeeritud vahendeid.

Pika tänava ehituseks on riigilt saadud toetust 324 000 eurot, millel lisandub valla poolne omaosalus. Riigi poolt eraldatud toetus on mõeldud sihtotstarbeliseks kasutamiseks ehk just Pika tänava ehituseks, siis millekski muuks eraldatud raha kasutada ei või. Seega tuli leida optimaalne lahendus, et olemasolevate vahendite eest saada parim võimalik tulemus. Kuigi pakkumused ületasid oluliselt eelarves planeeritud vahendeid, oli siiski eesmärgiks liiklejatele ohutuma liikluskeskkonna loomine.

Piiratud rahaliste vahendite tõttu otsustati sõidutee täielik rekonstrueerimine ja esmase visiooni järgne kergtee ehitamine ära jätta ning teostada tänava profiili parandamine ja uue asfaltkatte paigaldamine. Kuna esialgse projekti järgi kavandatud mastaapseid võrgu (elektrilevi ja side) ümberehitustöid ei teostatud, muutus ka rajatava kergliiklustee asukoht- esialgse projekti järgi oli sõidutee oluliselt nihutatud tee vasakul servas olevate kinnistute poole, mis võimaldas kergliiklustee rajamist paremale, kuna aga eelpool mainitud töö jäi ära, ehitatakse kergliiklustee tänava vasakpoolsele servale. 

Tööde lõplikuks maksumuseks kujunes 415 800 eurot. Töid teostab Warren Teed OÜ.

Projekti joonised tutvumiseks siin

Warren Teed OÜ teavitus.

Pika tn liiklusskeemid: skeem 1, skeem 2

Samal teemal leiate infot veel siit.