« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltöö peaspetsialistile

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI ametikohale

Kandideerimise tähtaega on pikendatud 27.juunini 2022!

Sotsiaaltöö peaspetsialisti teenistusülesanneteks on valla sotsiaaltöövaldkonna arendamises ja tegevuste kavandamises osalemine, valdkondlike õigusaktide koostamise protsessis osalemine ning valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, abivajajate nõustamine ning nende abistamine taotluste esitamisel või muude toimingute tegemisel, täisealiste abivajajate abivajaduse hindamine ning vajaliku sotsiaaltoetuse või -teenuse määramise korraldamine, täisealiste isikute eestkoste korraldamine  jms.

 

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on sotsiaaltöö peaspetsialisti ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

 

Ametiasutuse ja ametikoha nimetus: Põltsamaa Vallavalitsus, sotsiaaltöö peaspetsialist

Ametikoha asukoht: Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald.

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg.

Ametikohale asumise aeg: esimesel võimalusel.

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus sotsiaalvaldkonnas;
 • vähemalt 2-aastane töökogemus teenistuskoha valdkonnas;
 • põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • eesti keele valdamine C 1-tasemel;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, hea stressi- ja pingetaluvus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus avalikus sektoris;
 • projektide kirjutamise ja juhtimise oskus;

 

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 1600 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam; 
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega.

 

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 27.06.2022 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Sotsiaaltöö peaspetsialisti konkurss".

Lisainfo sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla e-post merike.sumla@poltsamaa.ee, telefon 5332 5015.