Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 12. istung toimub 15.09.2022

 

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 12. istung toimub neljapäeval, 15. septembril algusega kell 16.00 Põltsamaa Kultuurikeskuse suures saalis.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord (eelnõu nr 1-4.1/2022/232)  

Ettekandajad: haridus- ja kultuuritööspetsialist Marilin Mölder ja vallavanem Karro Külanurm

Kaasettekandja: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Indrek Eensalu  

Eelnõu terviktekst 

Muudatusettepanekute koond kultuuri- ja spordikomisjoni arvamusega

 

2. Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2022/268) 

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

3. Põltsamaa Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 3 „Põltsamaa valla hankekord" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2022/270) 

Ettekandja: arendusjuht Aive Tamm 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

4. Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 määruse nr 42 „Põltsamaa Muusikakooli põhimäärus" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2022/269) 

Ettekandja: haridus- ja kultuuritööspetsialist Marilin Mölder

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

 

5. Põltsamaa Vallavolikogu 18.02.2021 määruse nr 2 „Põltsamaa Valla Lasteaia põhimäärus" muutmine (eelnõu 1-4.1/2022/271) 

Ettekandja: haridus- ja kultuuritööspetsialist Marilin Mölder

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Merle Mölder  

 

6. Kinnistu koormamine kasutusvaldusega (eelnõu nr 1-4.2/2022/262) 

Ettekandja: abivallavanem Kristi Klaos 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

7. Vallavara võõrandamine (Viljandi mnt 3) (eelnõu nr 1-4.2/2022/275) 

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi 

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

8. Vallavara võõrandamine (Kaasiku, Kalana küla) (eelnõu nr 1-4.2/2022/276) 

Ettekandja: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi  

Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Sigrid Maansoo  

 

9. Põltsamaa Vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2022/273) 

Ettekandja: kogukonnakomisjoni esimees Liia Lust 

 

 

10. Põltsamaa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2022/274) 

Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder 

 

11. Põltsamaa Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2022/289)

Ettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

12. Põltsamaa Vallavalitsuse informatsioon  

Ettekandja: vallavanem Karro Külanurm  

 

13. Ülevaade Põltsamaa Halduse tegevusest 

Ettekandja: juhataja Matis Velt