Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 33. istung

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 33. istung toimub elektrooniliselt ajavahemikul 25.03.2020 kuni 30.03.2020 kella 15.00-ni.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 1. Põltsamaa valla kalmisturegistri asutamine ja põhimäärus
 2. Põltsamaa Vallavolikogu 27.02.2020 otsuse nr 1-3/2020/11 „Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine" muutmine
 3. Loa andmine kinnisasjade omandamiseks
 4. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
 5. Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkondade kehtestamine
 6. Vee-ettevõtjaks määramisega seotud ettevalmistavate tegevustega alustamine

 

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud eriolukorra kestel viiakse Põltsamaa Vallavolikogu istungid läbi järgmiste põhimõtete alusel:

 1. Volikogu istungid on kinnised.
 2. Volikogu istungid viiakse läbi elektroonselt kirjalikus menetluses.
 3. Volikogu esimees annab volinikele õiguse määratud tähtajaks anda oma kirjalikud märkused päevakorrapunktide osas. Vajadusel kohendatakse eelnõusid vastavalt ning volikogu liikmetele saadetakse uus tekst.
 4. Volikogu liige esitab määratud tähtajaks (istungi lõpuks) istungi päevakorrapunktide kohta oma digitaalselt allkirjastatud kinnituse. Volikogu liikmetele saadetakse selleks vastav vorm.
 5. Volikogu istungi kohta koostatakse protokoll, protokollile lisatakse volikogu liikmete digitaalselt allkirjastatud kinnitused.

Volikogu liikmetele saadetakse elektroonilisel koosolekul osalemise täpsemad juhised eraldi meiliga.