Hanked

 

Andmed teostatud ja teostamisel riigihangete kohta asuvad Riigihangete Registris.

Alla riigihangete piirmäära teostatavatel hangetel lähtutakse Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 määrusega nr 5 kehtestatud Põltsamaa valla hankekorrast.

 

Põltsamaa Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste hankeplaanid