« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 9. septembri 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 9. septembri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti lõpptähtaja pikendamine

2. Põltsamaa Vallavalitsuse 21. augusti 2018 korralduse nr 2-3/2018/429 muutmine

3. Ehitusloa andmine

4. Eluruumide kasutamise hinna kehtestamine

5. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve reservfondist

6. Põltsamaa Vallavalitsuse 17. juuni 2019 korralduse nr 2-3/2019/269 muutmine

7. Riigihanke tulemuste kinnitamine

8. Puurmani Mõisakooli teenuste hindade kehtestamine