« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 8. oktoobri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 8. oktoobril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

2. Katastriüksuste jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Kasutusloa andmine

4. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

5. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve reservfondist

6. Põltsamaa valla eelarvest vahendite eraldamisest keeldumine

7. Vallavara kasutusse andmine

8. Põltsamaa Vallavalitsuse sõidukite kasutamise hindade kehtestamine

9. Sõiduki teisaldamine

10. Põltsamaa Lasteaia Tõruke teenuste hindade kehtestamine

11. Sihtasutuse Põltsamaa Lossi ja Parkide Arendus nõukogu liikme tagasi kutsumine ja liikmete määramine