« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 8. aprilli 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 8. aprilli 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Maaüksusele koha-aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Projekteerimistingimuste andmine

4. Ehitusloa andmine

5. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve reservfondist

6. Õpilase sõidukulude kompenseerimine