« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 7. mai 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 7. mail kell 10.00 toimub Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Informatsiooni kuulamine

2. Arvamuse andmine

3. Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu koostamise kohustuse

4. Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine

5. Ehitusloa andmine

6. Loa andmine laada korraldamiseks

7. Hallatavate asutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine

8. Komisjoni moodustamine