« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 7. jaanuari 2019 istungi päevakorra projekt

 

Emaspäeval, 7. jaanuaril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Arvamuse andmine õhusaasteloa muutmise taotluse ja eelnõude kohta

2. Seisukoha andmine

3. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

4. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

5. Põltsamaa Vallavalitsuse 24. septembri 2018 korralduse nr 2-3/2018/481 muutmine

6. Põltsamaa Vallavalitsuse 24. septembri 2018 korralduse nr 2-3/2018/482 muutmine

7. Projekteerimistingimuste andmine

8. Ehitusloa andmine

9. Kasutusloa andmine

10. Eluruumi üürile andmine

11. Eluruumi üürilepingu pikendamine 

12. Enampakkumise korraldamine

13. Vallavara kasutusse andmine

14. Huvihariduse kulude kompenseerimine

15. Klassi täitumuse piirnormi suurendamine

16. Põltsamaa Lasteaia Tõruke hoolekogu koosseisu kinnitamine