« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 5. novembri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 5. novembril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Arvamuse andmine

2. Hajaasustuse programmi projektide aruannete heakskiitmine

3. Lepingu pikendamine

4. Projekteerimistingimuste andmine

5. Katastriüksuste sihtotstarbe määramine

6. Täiendavate rahaliste vahendite eraldamise taotluse rahuldamata jätmine

7. Põltsamaa Halduse juhataja ametisse kinnitamine

8. Juhatuse liikme lepingu muutmine

9. Põltsamaa Halduse töötajate koosseisu kooskõlastamine

10. Põltsamaa Valla Päevakeskuse töötajate koosseisu kinnitamine

11. Põltsamaa Muuseumi teenuste hindade kehtestamine

12. Põltsamaa Raamatukogu eriteenuste ja trahvide hinnakirja kehtestamine